• +31 6 48 79 75 00
  • secretariaat@gouwehavenkwartier.nl

Structuur werkgroepen

Structuur werkgroepen

– Waarom werkgroepen –
Om binnen de vereniging draag en slagkracht te creëeren, is er rondom ieder kernpunt een werkgroep geformeerd. Deze werkgroepen bestaan uit actieve verenigingsleden uit diverse branches. De werkgroepen opereren relatief zelfstandig, echter rapporteren aan het toezichthoudend bestuurslid, welke op zijn of haar beurt de overige bestuursleden informeert.
– Handvatten –
  • We kiezen voor haalbare doelen, welke in uitwerking en uitvoering goed te overzien zijn.
  • Meerdere doelen per werkgroep is mogelijk, mits er voldoende leden aan mee willen werken.
  • Bij meerdere doelen is een onderverdeling van werkzaamheden wenselijk.
– Communicatie van werkgroepen –
  • deze rapporteren aan het bestuur via het toezichthoudend bestuurslid.
  • deze bereiden hun voorstellen zelfstandig voor, waarna het bestuur hier naar kijkt en accordeert.
  • deze communiceren pas naar buiten, na akkoord van het gehele bestuur.
  • deze rapporteren periodiek over wie, wat, waar en hoe.

– Werkgroep Infrastructuur –

De werkgroep infrastructuur richt zich in de breedste zin van het woord op de toegankelijkheid van het gebied voor zowel leveranciers als afnemers en op een goede uitstraling van de wegen en groenvoorzieningen. De werkgroep opereert redelijk zelfstandig op basis van de uitgangspunten zoals terug te vinden zijn op deze website.

  • Michel van Doorn, André Hemerik en Hans Convent

 

Gouwe Havenkwartier

ONTDEK kunst, antiek & specialiteiten in het GOUWE HAVENKWARTIER