• +31 6 48 79 75 00
 • secretariaat@gouwehavenkwartier.nl

Infrastructuur

betreft de gehele binnenstad (binnen singels);
 • Gebouwen
 • Wegen
 • Voetpaden
 • Verkeer
 • Parkeren
Hieronder kunnen we alles verstaan wat te maken heeft met de toegankelijkheid van het gebied. Bestemmingsplannen maken hier onder andere deel vanuit. Als hoofduitgangspunt geldt dat de bereikbaarheid van de bedrijven niet slechter mag worden. De wegen moeten zowel voor voetgangers, fietsen, auto’s als vrachtverkeer goed onderhouden worden en beschikbaar zijn voor aan- en afvoer van klanten, leveranciers, toeristen en goederen. Het (verder) weren van auto’s en vrachtverkeer is geen doelstelling van de vereniging.
De vereniging hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:
 • Gemengde bestemming van panden.
 • Horecamogelijkheden beperken tot het huidige nivo en vastgelegd in bestemmingsplannen.
 • Klanten uit Gouda en omstreken maar ook toeristen moeten op een goede manier altijd de binnenstad in kunnen komen, kunnen parkeren, de stad bezoeken en de binnenstad weer goed kunnen verlaten.
 • De aan- en afvoerwegen naar ons gebied moeten daartoe voldoende aanwezig zijn (Nieuwe Veerstal, Pottersbrug).
 • Voor zwaar verkeer is in de gemeente Gouda voor de binnenstad nu een beperking tot 12 meter lengte. Dit moet de maximale lengte blijven. Meerkosten uit eventuele overlading buiten de binnenstad naar kleinere vrachtauto’s worden niet getolereerd (werken kostenverhogend voor consument).
 • Er moeten voldoende fietsparkeerplaatsen aanwezig zijn.
 • Er moeten goede trottoirvoorzieningen zijn waardoor bezoekers veilig kunnen wandelen en inkopen doen.
  Snelheid Nieuwe Veerstal en tot Pottersbrug 50 km. Binnen de singels 30 km.
 • Huidige parkeergelegenheden behouden. Tarieven van parkeren consolideren. De tijd voor kort betaald parkeren verhogen naar twee uur.Parkeergelegenheid buiten de singels/IJssel scheppen. Oneerlijke bereikbaarheid (kosten) voorkomen in vergelijk met andere stadsdelen.
 • Nieuwe waterwegen mogen de verkeerstoegankelijkheid van alle typen verkeer niet nadelig beïnvloeden.
 • De groenvoorzieningen langs singels moeten goed door de gemeente Gouda onderhouden worden.

 

Gouwe Havenkwartier

ONTDEK kunst, antiek & specialiteiten in het GOUWE HAVENKWARTIER